logo-1

Spar Bip

Merchandising POS

Activităţi garantate:

 • Asistenţă la recepţia produselor;

 • Asigurarea permanenţei produselor în spaţiul de vânzare / expunere;

 • Asigurarea respectării parametrilor de calitate – igienizare & ambalare;

 • Verificarea permanentă a termenelor de valabilitate & rotire stoc (FIFO);

 • Monitorizarea etichetării corecte – print, poziţionare, corectitudine informaţie;

 • Sesizarea imediată a oricărei probleme ce ar afecta desfăşurarea optimă a activităţii;

 • Gestionarea corectă a plasărilor secundare în acord cu planificarea lunară (programe trade);

 • Furnizarea tuturor rapoartelor la termenele şi în condiţiile agreate;

 • Management POSM – servicii complete;

 • Calibrarea optimă a comenzilor şi plasarea / confirmarea înregistrării în sistem POS.

Forme delegare:

 • Rute dedicate:

 • Rute multicont:

 • Rute mobile:

Merchandising depozit

Activităţi garantate:

 • Mixare produse;

 • Împachetare / despachetare produse de tip IN OUT;

 • Repaletare, înfoliere;

 • Sortare ambalaje;

 • Pregătire comenzi;

 • Verificare a conformităţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ.

Forme activare:

 • Reţea depozite agenţie

 • Depozite parteneri

 • Depozite puncte vanzare şi / sau zonă de vânzare.

Management livrări în platformele logistice

Activităţi garantate:

 • Verificarea fizică a cantităţilor livrate / comandă;

 • Consemnarea şi raportarea diferenţelor de livrare;

 • Întocmirea documentelor de recepţie;

 • Ridicarea şi comunicarea documentelor de transport;

 • Asistenţă în planificarea livrărilor către punctele de vânzare.